Šarovy

Úvod

OBEC ŠAROVY

 

Obec Šarovy se rozkládá na svazích výběžků Vizovických vrchů v údolí potoka Březnice, asi 12 km jižně od Zlína. Název Šarov je poprvé doložen v roce 1360 a označoval hrad i vesnici. Označení Šarovy se používalo až od roku 1881.

 

Ves byla od roku 1360 majetkem starobylého vladyckého rodu ze Šarov, který zde sídlil na tvrzi. Zpustlou ves i tvrz, které byly zničené za válek česko-uherských v druhé polovině 15. století, převzal Jakub ze Šarova a z Krumsína. Tvrz byla důkladně obnovena, takže v roce 1532 byla zvána i hradem.

 

Koncem 16. století byla ves připojena k březolupskému panství a v 17. století pak k panství napajedelskému, s nímž zůstala spojena až do rozpadu vrchnostenského zřízení.Tvrz stávala na konci vesnice a nedochovaly se po ní žádné zbytky.

 

HISTORIE ŠAROVSKÉ KNIHOVNY

 

Dne 13. 11. 1911 C. K. místodržitelství v Brně zřídilo podružný spolek pod názvem „Místní odbor Národní jednoty pro východní Moravu“ v Šarovech.

 

V roce 1921 propůjčil spolek svou místnost obci, aby ji používala jako obecní knihovnu. V roce 1966 dosahovala místní lidová knihovna tak dobrých výsledků, že získala nejvyšší knihovnické vyznamenání – Štít.

 

Mezi Obecní knihovnou Šarovy a Krajskou knihovnou Františka Bartoše funguje výměnný systém, který zabezpečuje obměnu řady nových titulů.

 

Od roku 2002 na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše  ve Zlíně a Obecním úřadem v Šarovech, metodicky vedou Místní knihovnu v Šarovech pracovníci Obvodní knihovny Jižní Svahy ve Zlíně.